BLUF Local: Amsterdam

Amsterdam has for many years been one of the principal cities for BLUF events in Europe, and it's where many of BLUF's major milestones have been celebrated, including our 6th and 15th birthdays, the launch of the current BLUF site, and more. Parties are held regularly, including during Fetish Pride and Leather Pride. Current organisers are Joffry, aka wescobootcop (2252) and Ton, Peter, Marc, Willem.

Not a BLUF member? You can still keep in touch, by registering for news by email. Enter your address, and we'll send you a link to register for news

News from BLUF Local: Amsterdam

BLUF Amsterdam congratulations the 2 Dutch Leather NL & EU Misters!

BLUF Amsterdam congratulates the Two dutch men who won the elections of Evert Leerson as our new MR Leather Netherlands 2018 and Raymond Timmer as our new MR Leather Europe 2018 , Well done Evert & Raymond! We are looking forward to a prosperous cooperation to renew and revive the Amsterdam, Dutch and European Leather community!

BLUF Amsterdam feliciteert de twee Nederlandse misters die gekozen zijn; Evert Leerson onze nieuwe MR Leather Netherlands 2018 en Raymond Timmer onze nieuwe MR Leather Europe, geweldig gedaan mannen !

Photo courtesy to Leatherpride.nl (Michael Roks) and the photographer: d81photos

Categories: awards BLUF events members photos

Tuesday 31 October, Joffry, aka wescobootcop (2252). Updated 31 Oct, 13:32 by Joffry, aka wescobootcop (2252)

Uitslag & Analyse BLUF Enquete - Results of the BLUF Amsterdam survey 2017

Beste leden, text in dutch only Dit voorjaar heeft BLUF Amsterdam een enquete opgesteld om de mening te peilen van BLUF leden die in Nederland woonachtig zijn. In totaal 46 van de ongeveer 150 Nederlandse BLUF members hebben gereageerd op deze enquête. Dat is een behoorlijk aantal, waarvoor dank! De antwoorden geven een representatief beeld van de populatie BLUF Amsterdam. We gaan komende maanden aan de slag om de uitkomsten, waar mogelijk, in beleid en daden om te zetten. Sommige zaken zoals locaties en grote events vergen meer tijd en mankracht en ook jullie hulp.

BLUF Amsterdam

-VRAAG 1. Lidmaatschap Een derde van de respondenten is langer dan tien jaar BLUF lid, 26% tussen de 5 en 10 jaar, en een derde is minder dan twee jaar lid.

-VRAAg 2. Frequentie bezoek aan BLUF Meetings Ruim 17 % is de afgelopen drie jaar niet op een Meeting geweest, 46% 1-3 keer; 24 % 3-6 keer, en 13 % vaker dan 6 keer.

-VRAAG 3. geef je toelichting op vraag 2, de redenen voor de antwoorden onder vraag 2: Iedereen is akkoord met een frequentie voor Meetings van 3 keer per jaar; Ruim 42 % geeft aan dat het tijdstip 22-24 uur onhandig is. Ruim 12 % geeft aan dat het in die weekenden eigenlijk al te druk is met leerfetish events Ruim 36 % geeft aan dat zij ook mannen willen ontmoeten die niet aan de dresscode voldoen En 21 % geeft aan dat meetings te saai zijn, omdat er geen workshops, geen thema’s zijn.

Samenvattend: de grote feesten hebben invloed op de beleving van de Meeting. Het onhandige tijdstip hebben we al aangepast, door die een uur te vervroegen.

De ruim eenderde die ook andere leermannen wil ontmoeten, kan dat natuurlijk ook op andere gelegenheden doen. Deze zelfde derde van de leden geeft hiermee eigenlijk aan dat zij de stricte dresscode als te beperkend ervaren. Zij kunnen er bij gebaat zijn om het tijdstip te vervroegen, dan wel introducé’s toe te laten.

-VRAAG 4. Men zou vaker naar de Meetings komen, als….. Een kwart zou komen als er introducees mee mogen die niet aan de dresscode voldoen. De helft geeft aan een vroeger tijdstip te willen 47% geeft aan behoefte te hebben aan thema-bijeenkomsten 40 % geeft aan de Meetings liever elders te zien, bijvoorbeeld bij de grote feesten

Bijna een derde geeft aan een sterkere nadruk op de dresscode te willen hebben, terwijl slechts 5% aangeeft juist minder nadruk op die dresscode te willen zien. 11% geeft aan de Meetings liever op een later tijdstip te zien.

Samenvattend: onze keus de Meetings een uur te vervroegen, lijkt een goede zet. Er is ruime steun voor themabijeenkomsten. De meningen over een strikte dresscode zijn behoorlijk verdeeld. Het lijkt zinvol om tenminste een keer per jaar een Meeting te doen waarbij introducees zijn toegestaan, en een keer per jaar een themabijeenkomst te houden. De vraag over de locatie verdient nadere aandacht en bespreking.

-VRAAG 5. Entree vragen? Ruim de helft geeft aan een toegangsprijs van 5 euro met inclusief 1 drankje prima te vinden. 29% vindt dat de meetings gratis moeten blijven. Een derde vindt een toegangsprijs van 10 euro met 2 drankjes prima, en 13 % kan met een toegangsprijs van 10 euro en 1 drankje uit de voeten.

Ruim 70% is bereid om iets te betalen voor een Meeting. Om de andere 30 % tegemoet te komen, zouden we toegang kunnen vragen voor een Meeting waarbij ook iets bijzonders qua activiteit wordt aangeboden.

-VRAAG 6 & 7. Bezoek aan BLUF Socials 23 % van de respondenten is nog nooit op een Social geweest. 32 % was zowel op een zaterdag als zondag Social, 21% vooral op een zaterdag Social, 25% vooral op een zondag Social. Dit is in overeenstemming met de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar: zondag Socials zijn populairder dan de zaterdag socials. Maar liefst 85% is van plan de Socials te blijven bezoeken.

-VRAAG 8. Oorzaak van het niet-bezoeken van de Socials Slechts 13 mensen hebben deze vraag beantwoord (logisch, gezien de vorige antwoorden). Zij geven aan dat het er gewoon niet van is gekomen en 38% zou de Socials op een vroeger tijdstip willen.

-VRAAG 9. Ruim 56% zou bij mogelijke thema-avonden betrokken willen worden. De toelichtingen geven ons weinig informatie.

-VRAAG 10. Versterken van de BLUF community Deze vraag is beantwoord door 42 personen, waarvan 30 (71%) aangeeft het nog niet te weten. Dat kan betekenen dat zij niet zelf ideeën hebben, maar wel een mening hebben over wat er wordt aangeboden. De 12 mensen (29%) die thema’s noemen:

  • Bootblacks en bootpolishing komt het vaakst terug; bdsm en zwepen worden vier keer genoemd,
  • daarnaast is er vooral behoefte aan informatie over BLUF leer, uniformen, onderhoud van leer.

Samenvattend: info geven over BLUF, BLUF-dresscode en eventueel het verzorgen van leer. Bootblacks proberen op zoveel mogelijk Meetings te organiseren, een keer per jaar een workshop bootblacking, en een keer per jaar een avond over bdsm, roleplay en/of zweep-, flogging- en aanverwante instructies/workshops.

Categories: BLUF members policy

Thursday 20 July, Joffry, aka wescobootcop (2252). Updated 28 Oct, 16:37 by Nigel, aka LondonSubNigel (3)

BLUF Blog: Amsterdam

Changes in BLUF Amsterdam board - Nieuw bestuur BLUF Amsterdam

BLUF Amsterdam wants to thank Charles, Ard and Dave for all the energy, time and effort they put in leading BLUF Amsterdam to what it is now. More than 10 years you guys led BLUF Amsterdam and organised parties & meetings for leatherguys from the Netherlands and visitors from abroad. We

Published 01 Jan 2017 • Read more

Weather today

Strong breeze, overcast clouds, moderate rain

  • Day: 12.5°C
  • Evening: 9.5°C
  • Night: 7.3°C
  • Humidity: 0%

Events

BLUF Sunday Social Afternoon

Sunday 17 Dec, 17:00

Join (other) Dutch BLUF members for our Sunday Social at the Web Bar, Jacobsstraat 6 Amsterdam centre. Starting at 17:00 / 5 PM till when you want to go. No strict dresscode but boots & leather are appreciated.

The Web, Sint Jacobsstraat 6, Amsterdam, Netherlands

In this city

Click to search BLUF for bars, clubs, photographers or shops in this city

Bars

Clubs

Photographers

Shops

Other cities

See what BLUF Local is doing in these other cities:

Antwerp

Berlin

Bristol

Chicago

DC

London

Madrid

Manchester

Montreal

Munich

New York

NRW

Paris

San Francisco

SoCal