BLUF Local News: Amsterdam

In Memoriam: Paul Lodder Blufmember 1373

Paul was a BLUF member (1373) for years and he regularly visited the BLUF Amsterdam Meetings & Socials. He wore his leather uniform with pride and pleasure. Last Friday we were informed by a good friend of him that Paul died unexpectedly and at relatively young age. With regret we have to announce his passing.
We wish his family, friends and others strength and courage.
Board & Hosts BLUF Amsterdam

Paul Lodder, BLUF member 1373 en lid van BLUF Amsterdam branch, was jarenlang BLUF lid en droeg zijn uniformleer met zichtbaar plezier. Hij bezocht regelmatig de BLUF Meetings & Socials in Amsterdam.
Afgelopen vrijdag bereikte ons het bericht van zijn onverwacht overlijden. Het spijt ons zeer dat hij op relatief jonge leeftijd overleden is. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het afscheid en de tijd daarna.
Bestuur & Hosts BLUF Amsterdam

Categories: BLUF members obituary

Monday 14 December, Joffry, aka wescobootcop (2252). Updated 25 Jan, 16:40 by Nigel, aka SubDirectory (3)

Permalink